โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

ครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖

……ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยาทุกท่าน ในการเข้ารับรางวัล “ครูดีเด่น ” เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๖ ประเภทผู้บริหาร และ ประเภทครูผู้สอน จำนวน ๑๕ ท่าน