โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันครู ๒๕๖๕

🙏” ศิษย์ดี ครูดี มีอนาคต” 🙏

…..วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.กอบชัย โพธินาแค ท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวเกวลี ศุภเลิศ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูแห่งชาติ อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ ๖๗ ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ