โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐

🌻🌻 วันที่ ๒๙-๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดย ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๗๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 🌻🌻

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม