โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม