โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรม Big Cleaning Day

🍂🍁วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นำโดยนางสาวเกวลี ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้กำกับ ติดตามและให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ซึ่งได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big cleaning day) ห้องเรียน สำนักงาน อาคารเรียนและบริเวณเขตพื้นรับผิดชอบของนักเรียนแต่ละห้องรับผิดชอบ 🍂🍁

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม