ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

โครงการศึกษาดูงานประจำปีงบประมาณ 2565

💥💥 วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 นำโดยท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขตจันทบุรี ตราด ขอขอบพระคุณ นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาต่อไป

((( คลิกดูภาพกิจกรรม )))