ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

การประชุมเรื่อง ระเบียบทรงผมและการแต่งกายนักเรียน

วันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ งานกิจการนักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ตัวแทนผู้ครอง ตัวแทนชุมชน ศิษย์เก่า ครูหัวหน้าสายชั้น สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างระเบียบทรงผมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมก้านพลู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม