ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

ขอแสดงความชื่นชมยินดี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววุ้น ดอกเกษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๕ นักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬามวยปล้ำชายหาด รุ่นนำหนักไม่เกิน ๖๐ กิโลกรัมหญิง ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ นครสวรรค์เกมส์ ครูผู้สอน นายไกรสอน ดัดถุยาวัฒน์ และนายประเสริฐ แสงสว่าง