ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและกิจกรรมรดน้ำขอพร

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยาจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและกิจกรรมรดน้ำขอพรอดีตท่านผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (คลิก)