ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหวครู ปีการศึกษา 2566

📢📢โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้กำหนดให้มีการจัดกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 📢