ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

จัดกิจกรรม “ค่ายการยางสัญจร “

📢📢 #ประชาสัมพันธ์จากงานแนะแนวโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 📢📢

การจัดกิจกรรม “ค่ายการยางสัญจร ” เชิญชวนพี่ๆ ม.6/1 และ ม.6/2 เข้าร่วมกิจกรรมสนุกๆ ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยาค่ะ 📢📢

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม