ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ตลาดนัดหลักสูตร

🌻🌻วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นักเรียนที่ เข้าร่วมชมนิทรรศการคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาต่อและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนต่อไป 🌻🌻

🌟🌟#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา🌻⭐️