โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ค่ายคุณธรรมนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

วันที่ ๖-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา จัดกิจกรรมค่ายพุทธบุตร “เด็กดี บ.ล.ว.” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมี ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธีการเปิดค่ายกิจกรรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมทั้งหมด