ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2566

📢📢 วันพุธ ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธี ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ⚜️⚜️

ภาพกิจกรรมทั้งหมด