ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย

🍂วันอังคาร ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นำโดย นายณราวุฒิ กุนรา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู ร่วมกับโรงเรียนบึงมะลูวิทยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ หอประชุมก้านพลู โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหาร ครู และนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๐๐ คน 🍂