ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

โครงการ “ไทยมีงานทำ”

โรงเรียนบึงมะลูวิทยาขอประชาสัมพันธ์ “โครงการไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสำหรับคนหางาน ที่กำลังมองหางานที่เหมาะสมกับตนเอง โดยรวบรวมตำแหน่งงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และตำแหน่งงานจากบริษัทจัดหางานชั้นนำไว้หลายตำแหน่ง เพื่อคนหางานสามารถค้นหาข้อมูลตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด หรือสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ https://smartjob.doe.go.th สายด่วน 1506 กด 2