โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

🎤🎤🎤 เนื่องด้วยงานห้องสมุด จะดำเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566 จึงประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัปดาห์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ค่ะ

#งานบรรณารักษ์_บลว
#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบึงมะลูวิทยา