โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านคณิตศาสตร์

💐กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ขอประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์” ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2566
🌻ทั้งหมด 4 กิจกรรม ตามรายละเอียดในโบรชัวร์🔆นักเรียนสามารถสมัครได้ตามลิ้งข้างล่าง ⛳️1-3) กิจกรรม ตอบปัญหา คิดเลขเร็ว Sudoku https://forms.gle/zBjWgszhjYNPuimj9 และ⛳️ 4) กิจกรรมโครงงานฯ https://forms.gle/VmwsfcbzF81Bx5QP8