ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ครั้งที่1/2567

✍️วันที่ 12 มกราคม 2567 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ครั้งที่1/2567 นำโดยนายประดิษฐ์ โทนะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม รับทราบการดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติหลักสูตรห้องเรียนพิเศษAP(Advance Program)และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 🌼🌼