โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนาม

💂‍♀️💂‍♀️ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (ชาย) เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ พื้นที่ฝึกภาคสนาม จว.ส.ร. ห้วงผลัดที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-16 มกราคม 2567 โดยมี ผกท.เจริญชัย วันศรี เป็นผู้ควบคุม 💂‍♀️💂‍♀️

ดูรูปภาพเพิ่มเติม