โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารทั่วไป

ตักบาตรวันครู (๑๖ มกราคม ๒๕๖๗)

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครูที่จัดขึ้น ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา ช่วงเช้ามีการนิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป มารับของทำบุญตักบาตรของคณะครูทั่วทั้งอำเภอกันทรลักษ์ และช่วงบ่ายได้จัดการแข่งขันกีฬาคุณครูขึ้น ณ สนามกลางอำเภอกันทรลักษ์