โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงานครูและนักเรียน

การแข่งขันกีฬานักเรียนแห่งชาติ ครั้งที่ 43

💥💥โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ ได้แก่ กีฬายกน้ำหนัก นางสาวศราสินีย์ บุญล้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 นางสาววุ้น ดอกเกษ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 และเด็กหญิงพริมรดา ทองผาภูมิเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 โดยมีนายประเสริฐ แสงสว่าง เป็นผู้ฝึกสอน กีฬาจักรยาน นายพงศ์กฤษณ์ สมสะอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โดยมีนายวิชิต โพธิ์ขาว เป็นผู้ฝึกสอน และกีฬาแบดมินตัน นางสาววิมลสิริ คำบุญเรือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โดยมีนางสาววรรณนิศา วันศรี เป็นผู้ฝึกสอน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม