โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษาผลงานครูและนักเรียน

ขอแสดงความยินดี

🥳 ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวสุธินันท์ ยิ่งชาติ และ นางสาวรติกานต์ กรกัน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนกค่ะ 🌻🌻