โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพิจารณาหามาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา

นายประดิษฐ์ โทนะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วย ผู้นำชุมชนและ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม พิจารณาหามาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา