ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ AP

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Advance Program AP โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา 2567