โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ (AP) ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Advance Program AP โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา 2567

ดาวโหลดไฟล์ประกาศ