โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในวันไหว้ครู 2567

💥💥 วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 นำโดยนายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 158 คน เป็นจำนวนเงิน 77,999 บาท ⭐⭐⭐⭐⭐

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่