โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เทอม 1/2567

🌻🌻วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 นำโดย นายกอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (CLASSROOM MEETING) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อรับทราบนโยบายของทางโรงเรียน กฎระเบียบและมาตรการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่