โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมจรวดขวดน้ำ ประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบึงมะลูอบรมเชิงปฎิบัติการเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิด และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่