โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร “เด็กดี ศรี บลว.”

💥โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2567 กิจกรรมค่ายพุทธบุตร “เด็กดีศรี บ.ล.ว.”สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 💥

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกตรงที่นี่