ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ปีการศึกษา ๒/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๕ เดือนพฤศจิการยน พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ นำโดยท่านประดิษฐ์ โทนะพันธ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบึงมะลูวิทยา พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม รับทราบและดำเนินงานและพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนบึงมะลูวิทยา ณ ห้องประชุมห้องสมุด ICT โรงเรียนบึงมะลูวิทยา