โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัญจร “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครู”

…..วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียนบุงมะลูวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมรับฟังการประชุมสัญจร “ผอ.เขต พบเพื่อนครู” สหวิทยาเขตพระวิหาร โดย ดร.รัตติกร ทองเนตร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร พบปะเพื่อนครู ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา