ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างโอกาส

โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยท่าน ดร.กอบชัย โพธินาแค ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นายศุกชัย วโรรส รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในด้านที่ตนเองสนใจ ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ