โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

ชมนิทรรศการเปิดประตูสู่เส้นทางอนาคต “SSK GUIDANCE OPEN HOUSE”

ชมนิทรรศการเปิดประตูสู่เส้นทางอนาคต “SSK GUIDANCE OPEN HOUSE”

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยคุณครูมาลินี แก้วยงค์ งานแนะแนวการศึกษา ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๔ คน เข้าร่วมนิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ครั้งที่ ๔ “SSK GUIDANCE OPEN HOUSE เปิดประตู……สู่เส้นทางอนาคต ” ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อเป็นแนวทางศึกษาต่อและภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงบนเวทีจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอาชีวศึกษาและกิจกรรมจากนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ บูธนิทรรศการทั้งภาครัฐและเอกชน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน