ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

อบรมให้ความรู้เรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า”

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา นำโดยงานกิจการนักเรียน ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง บุหรี่ไฟฟ้า แก่นักเรียนโรงเรียนบึงมะลูวิทยา เพื่อเป็นการป้องและคุ้มครองสุขภาพของนักเรียน ให้ปลอดภัยและรอดพ้นจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ณ หอประชุมโรงเรียนบึงมะลูวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม