ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันตรุษจีน

🥳🥳ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันตรุษจีน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาตา่งประเทศ โดยรายละเอียดและกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามรายละเอียดนี้ค่ะ 🪭🪭🪭